Notariusz na Retkini

Czy wiecie Państwo, że notariusz to nie tylko osoba, której zadaniem jest sporządzanie aktów notarialnych? Notariusz zapewnieni bezpieczeństwo prawne zawieranych przez Państwa transakcji. Dobry notariusz powinien wytłumaczyć znaczenie czynności prawnej – musi mieć czas, by Państwa wysłuchać i poznać specyfikę konkretnej sprawy.

Dobry notariusz to nie tylko osoba zaufania publicznego, ale ktoś kto zasługuje na Państwa zaufanie. Tak właśnie rozumiem swoją misję.

Patrycja Wojtysiak

Pełna obsługa czynności notarialnych

Notariusz Patrycja Wojtysiak zapewnia fachową i kompleksową obsługę notarialną wszelkich spraw, do których obliguje go prawo, w tym:

  • sprzedaży i darowizny i zamiany mieszkań – własnościowych i spółdzielczych,
  • umów najmu okazjonalnego,
  • intercyz (rozdzielności majątkowej),
  • podziału majątku po rozwodzie,
  • poświadczenia dziedziczenia i działów spadku,
  • umów spółek z o. o., fundacji  i innych dotyczących przedsiębiorstw i przedsiębiorców,
  • protokoły zgromadzeń wspólników,
  • sporządzanie pełnomocnictw i poświadczeń.

Sprzedaż mieszkania

Notariusz sporządza umowy sprzedaży mieszkań własnościowych i spółdzielczych.

Przepisanie mieszkania

Notariusz sporządza umowy darowizny mieszkań własnościowych i spółdzielczych.

Najem okazjonalny

Notariusz sporządza umowy najmu okazjonalnego wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.

Poświadczenie dziedziczenia

Notariusz sporządza notarialne akty poświadczenia dziedziczenia, a jeśli zachodzi taka potrzeba również umowy o dział spadku.

Pragnę poznać Państwa opinię

Państwa opinia jest dla mnie i dla innych klientów mojej kancelarii bardzo ważna. Staram się jak najlepiej załatwiać Państwa sprawy, zgodnie z Waszymi oczekiwaniami. Proszę wybrać to łącze lub nakierować telefon na poniższy kod QR. Zajmie to tylko chwilę.