Notariusz Patrycja Wojtysiak

Czy wiecie Państwo, że notariusz to nie tylko osoba, której zadaniem jest sporządzanie aktów notarialnych? Notariusz zapewnieni bezpieczeństwo prawne zawieranych przez Państwa transakcji. Dobry notariusz powinien wytłumaczyć znaczenie czynności prawnej – musi mieć czas, by Państwa wysłuchać i poznać specyfikę konkretnej sprawy. Dobry notariusz to nie tylko osoba zaufania publicznego, ale ktoś kto zasługuje na Państwa zaufanie. 

Tak właśnie rozumiem swoją misję i takim chcę być notariuszem. 

Notariusz Patrycja Wojtysiak Łódź Retkinia
Notariusz Patrycja Wojtysiak Łódź Retkinia

Kancelaria Notarialna w Łodzi Retkini

Notariusz Patrycja Wojtysiak zapewnia fachową i kompleksową obsługę notarialną wszelkich spraw, do których obliguje go prawo, w tym:

  • sprzedaży i darowizny i zamiany mieszkań – własnościowych i spółdzielczych,
  • umów najmu okazjonalnego,
  • intercyz (rozdzielności majątkowej),
  • podziału majątku po rozwodzie,
  • poświadczenia dziedziczenia i działów spadku,
  • umów spółek z o. o., fundacji  i innych dotyczących przedsiębiorstw i przedsiębiorców,
  • protokoły zgromadzeń wspólników,
  • sporządzanie pełnomocnictw i poświadczeń.