Notarialna obsługa firm

Notariusz Patrycja Wojtysiak zapewnia profesjonalną obsługę notarialną firm i przedsiębiorców. Kancelaria sporządza akty notarialne na rzecz mieszkańców Retkini, Łodzi, Konstantynowa Łódzkiego, Pabianic i okolic Łodzi. 

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z notariuszem w celu wyjaśnienia wątpliwości i umówienia terminu wizyty w kancelarii.

Notariusz Patrycja Wojtysiak posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze notarialnej spraw dotyczących spółek, fundacji i przedsiębiorców. Jako notariusz zadbam, aby załatwienie Państwa sprawy przebiegło sprawnie i bezpiecznie, w razie potrzeby naliczę i odprowadzę podatki, a także zgłoszę wniosek o wpis do księgi wieczeczystej.

W mojej kancelarii notarialnej oferuję pełną obsługę spraw spadkowych, w tym:

 • sporządzenie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • sporządzenie i zmiany umowy spółki cywilnej,
 • sporządzenie umowy spółki jawnej,
 • sporządzenie umowy spółki komandytowej,
 • sporządzenie umowa spółki partnerskiej,
 • sporządzenie statutu spółki komandytowo-akcyjnej,
 • sporządzenie statutu spółki akcyjnej,
 • sporządzenie statutu spółki europejskiej,
 • sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników,
 • łączenie, podział i przekształcenie spółki,
 • sporządzenie protokołu walnego zgromadzenia wspólników,
 • sporządzenie protokołu zebrania zarządu,
 • sporządzenie protokołu zebrania rady nadzorczej,
 • poświadczenie podpisów członków organów przedsiębiorstwa (wzory podpisów),
 • prowadzenie rejestru akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej.
 • podwyższenie kapitału zakładowego spółki,
 • sporządzenie oświadczenia wspólników o objęciu udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • oświadczenia wspólników o przystąpieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i o objęciu w nich udziałów,
 • wniesienie aportów na pokrycie udziałów lub akcji spółki,
 • przekształcenie przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • przeprowadzenie czynności związanych z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwa.
Zapraszam do kancelarii

Chętnie wyjaśnię wszelkie wątpliwości związane z czynnością notarialną dotyczącą nieruchomości. Dowiedz się, jakie  dokumenty niezbędne są do zawarcia transakcji, ile wynosi podatek, jakie mogą przysługiwać zwolnienia, jaka jest wysokość taksy notarialnej  i opłat sądowych.

Umowa spółki z o. o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi założona samodzielnie drogą elektroniczną lub u notariusza. Ta druga metoda ma szereg ma szereg przewag:

 • treść umowy dopasowana do potrzeb konkretnego przedsięwzięcia,
 • notariusz sam zajmuje się pobraniem podatek PCC i odprowadzeniem go do skarbu państwa,
 • notariusz może doradzić co do treści umowy i wyjaśnić znaczenie poszczególnych zapisów.

Protokół zgromadzenia wspólników

Protokół Zgromadzenia Wspólników to dokument, którego sporządzenie jest obowiązkowym elementem każdego zgromadzenia wspólników. Dokument taki opisuje przebieg obrad, którego prawdziwość i zgodność poświadczają swoimi podpisami protokolant i prowadzący zgromadzenie. Zasady przeprowadzania zgromadzenia wspólników ściśle określają przepisy Art. 235 Kodeksu spółek handlowych.

Notariusz ma obowiązek stawić się na zgromadzeniach wspólników w szczególności w następujących sytuacjach:

 • przy podjęciu uchwały o rozwiązaniu spółki (art. 270 pkt 2 k.s.h.),
 • przy podjęciu uchwały o przeniesieniu siedziby spółki za granicę (art. 270 pkt 2 k.s.h.),
 • w przypadku zmiany treści umowy spółki.

Zmiana umowy spółki

Notarialny akt poświadczenia dziedziczenia jest obok sądowego orzeczenia o stwierdzeniu nabycia spadku, jedną z dwóch metod pozwalających na stwierdzenie nabycia spadku. Obie te metody posiadają taką samą wagę prawną.

Choć do dziedziczenia nie jest potrzebny akt poświadczenia dziedziczenia ani postanowienie sądowe, ze względów praktycznych warto taką czynność przeprowadzić. Niekiedy, na przykład w przypadku dziedziczenia nieruchomości, tytułu prawnego potwierdzającego dziedziczenie, nie będzie możliwe ujawnienie swego prawa do nieruchomości w księdze wieczystej ani jej sprzedać.

Uzyskanie poświadczenia dziedziczenia drogą aktu notarialnego jest szybsze, niż na drodze sądowej głównie za sprawą znacznie krótszych terminów umówienia spotkania u notariusza niż wyznaczenia termin posiedzenia sądu. Poza tym, termin spotkania u notariusza można dopasować do swojego kalendarza, a o terminie rozprawy sąd po prostu informuje. Na dodatek, po otrzymaniu orzeczenia od sądu należy czekać na jego uprawomocnienie.

Przekształcenie przedsiębiorstwa

Konieczność przekształcenia przedsiębiorstwa zachodzi, gdy dotychczasowa forma spółki z różnych przyczyn przestaje być optymalna dla profilu jej działania. Bardzo często powodem przekształcenia są względy podatkowe bądź struktura właścicielska. Często korzystniejsze jest przekształcenie spółki niż jej rozwiązywanie i zakładanie nowej. Przekształcenie polega na zmianie formy prawnej działającej spółki przy zachowaniu funkcjonującej tożsamości rynkowej i nieprzerwanego działania. Powstały w wyniku przekształcenia podmiot zachowuje nazwę, NIP i REGON spółki przekształcanej. Co więcej, wszystkie umowy zawarte z kontrahentami są nadal obowiązujące i nie wymagają dokonywania cesji ani aneksów.

Oceń ten artykuł

Kliknij w gwiazdkę aby ocenić

Ocena 5 / 5. Ilość głosów 1

Na razie nikt nie oceniał. Bądź pierwszy!