Sprawy rodzinne u notariusza

Notariusz Patrycja Wojtysiak zapewnia profesjonalną obsługę notarialną spraw rodzinnych – majątkowych umów małżeńskich (np. intercyzy), umów podziału majątku po rozwodzie oraz umów alimentacyjnych. Kancelaria sporządza akty notarialne na rzecz mieszkańców Retkini, Łodzi, Konstantynowa Łódzkiego, Pabianic i okolic Łodzi. 

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z notariuszem w celu wyjaśnienia wątpliwości i umówienia terminu wizyty w kancelarii.

Notariusz Patrycja Wojtysiak ma wieloletnie doświadczenie w obsłudze notarialnej spraw rodzinnych. Jako notariusz zadbam, aby transakcja przebiegła sprawnie i bezpiecznie.

Czynności notarialne dotyczące spraw rodzinnych

W zakresie prawa rodzinnego notariusz dokonuje między innymi następujących czynności:

 • sporządza umowy o ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • sporządza małżeńskie umowy majątkowe, tzw. intercyzy, przed zawarciem związku małżeńskiego lub w trakcie jego trwania,
 • sporządza ugody w sprawach małżeńskich,
 • sporządza umowy alimentacyjne,
 • sporządza umowy o ustanowienie zabezpieczeń wykonania wyroków sądu,
 • sporządza protokoły z oświadczeń oświadczeń o wyrażaniu zgody na wyjazd dziecka za granicę czy wyrobienie dokumentu tożsamości,
 • sporządza pełnomocnictwa lub zgody do czynności reprezentacji przy dokonywaniu czynności w sprawach majątkowych i nie niemajątkowych,
 • sporządza umowy o podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności,
 • sporządza inne rodzaje umów dotyczących relacji w rodzinie, których skutkiem prawnym są przesunięcia majątkowe.
Zapraszam do kancelarii

Chętnie wyjaśnię wszelkie wątpliwości związane z czynnością notarialną dotyczącą spraw rodzinnych. Dowiedz się, jakie dokumenty niezbędne są do danej czynności, jaka jest wysokość taksy notarialnej, podatku i opłat sądowych.

Rozdzielność majątkowa – intercyza

Małżonkowie mogą w wyniku zawarcia umowy zmienić zasady wspólności ustawowej dokonując rozdzielności majątkowej, w wyniku czego każdy z małżonków rozporządza własnym majątkiem osobistym samodzielnie. Jeśli w takim przypadku doszłoby do rozwodu, nie byłoby potrzeby dzielenia majątku.

Istnienie rozdzielności majątkowej nie oznacza, że małżonkowie nie mogą posiadać rzeczy wspólnych. Bez najmniejszego problemu mogą wspólnie nabyć dom czy samochód, ale nie odbywa się to w wyniku działania wspólności ustawowej, a na zasadzie świadomego, wspólnego dokonania czynności prawnej. Na tej samej zasadzie mogą zaciągać zobowiązania, takie jak kredyt.

Podział majątku po rozwodzie

Zgodnie z prawem, jeśli małżonkowie poprzez umowę tego nie zmienili, z chwilą zawarcia małżeństwa z mocy ustawy powstaje pomiędzy małżonkami wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania małżeństwa. Wszystko to co każdy z małżonków zarobi dokłada się do majątku wspólnego.

Podział majątku wspólnego po rozwodzie może być dokonany na trzy sposoby:

 • W wyniku zawarcia zwykłej umowy pisemnej – jeśli w skład majątku wspólnego nie wchodzą nieruchomości ani żadne prawa do których zbycia wymagana jest forma aktu notarialnego.
 • Poprzez zawarcie umowy w formie aktu notarialnego – gdy w skład majątku wspólnego wchodzą nieruchomości albo inne składniki, do których zbycia wymagana jest forma aktu notarialnego, a między byłymi małżonkami istnieje zgoda co do sposobu podziału majątku.
 • Na drodze postępowania sądowego – gdy nie istnieje między małżonkami zgoda co do sposobu podziału majątku.

Dokonanie podziału majątku w kancelarii notarialnej jest znacznie szybsze niż w drodze postępowania sądowego, ale wymaga zgody byłych małżonków. Niekiedy, jeśli zgody nie ma, pomocny może być udział profesjonalnego mediatora. W innych przypadkach, strony decydują się na dokonanie częściowego podziału majątku obejmującego składniki co do których zgoda jest.

Umowa alimentacyjna

Ustalenie alimentów nie musi się odbywać w drodze postępowania sądowego. Umowa między rodzicami o alimenty może zostać podpisana u notariusza.  Notariusz może sporządzić umowę o określenie obowiązku alimentacyjnego, jednak wyłącznie przy zgodzie obojga rodziców na określoną wysokość opłat. Forma aktu notarialnego ma taką samą moc jak wyrok sądu i jest równorzędnym tytułem egzekucyjnym. Jeżeli dłużnik, na przykład rodzic zobowiązany do płacenia alimentów, nie płaci, można wszcząć postępowanie egzekucyjne bez przeprowadzania rozprawy sądowej.

Oceń ten artykuł

Kliknij w gwiazdkę aby ocenić

Ocena 3 / 5. Ilość głosów 2

Na razie nikt nie oceniał. Bądź pierwszy!