Sprawy spadkowe u notariusza

Notariusz Patrycja Wojtysiak zapewnia profesjonalną obsługę notarialną spraw spadkowych, w tym sporządzanie testamentów, aktów poświadczenia dziedziczenia i działów spadku. Kancelaria sporządza akty notarialne na rzecz mieszkańców Retkini, Łodzi, Konstantynowa Łódzkiego, Pabianic i okolic Łodzi. 

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z notariuszem w celu wyjaśnienia wątpliwości i umówienia terminu wizyty w kancelarii.

Notariusz Patrycja Wojtysiak ma wieloletnie doświadczenie w obsłudze notarialnej spraw związanych ze spadkami i dziedziczeniem. Jako notariusz zadbam, aby załatwienie Państwa sprawy przebiegło sprawnie i bezpiecznie, w razie potrzeby naliczę i odprowadzę podatki, a także zgłoszę wniosek o wpis do księgi wieczeczystej.

W mojej kancelarii notarialnej oferuję pełną obsługę spraw spadkowych, w tym:

 • sporządzanie testamentów,
 • sporządzanie notarialnych aktów poświadczenia dziedziczenia,
 • sporządzania aktów notarialnych oświadczeń o przyjęciu lub odrzuceniu spadków,
 • sporządzanie umów o dział spadku.
Zapraszam do kancelarii

Chętnie wyjaśnię wszelkie wątpliwości związane z czynnością notarialną dotyczącą nieruchomości. Dowiedz się, jakie  dokumenty niezbędne są do zawarcia transakcji, ile wynosi podatek, jakie mogą przysługiwać zwolnienia, jaka jest wysokość taksy notarialnej  i opłat sądowych.

Testament notarialny

Testament to dobrowolne oświadczenie woli, w którym testator ustanawia swoich spadkobierców i określa, jak mają być rozdysponowane składniki jego majątku po śmierci. Zasady prawne związane z dziedziczeniem i testamentami zawarte są w przepisach Kodeksu cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny) – dalej k. c. Warto podkreślić, że wiele ogólnych zasad dziedziczenia, czyli dziedziczenia ustawowego, może być zmienionych właśnie za pomocą testamentu. Choć testament nie wymaga formy notarialnej, istnieje szereg powodów, aby taką formę jednak miał. Niezadowoleni z zapisów testamentowych spadkobiercy dość często próbują je podważyć. Sporządzenie testamentu u notariusza istotnie zmniejsza szansę na jego unieważnienie – częściowe lub w całości. Testament notarialny ma formę aktu notarialnego, a więc jest dokumentem urzędowym i niesie ze sobą wiele korzyści.

Przyjęcie lub odrzucenie spadku

Z chwilą śmierci spadkodawcy następuje otwarcie spadku, a spadkobiercy go nabywają. Spadkobierca w myśl przepisów Kodeksu cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny) ma trzy możliwości działania:

 • może przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste) – spadkobierca odpowiada za wszystkie długi pozostawione przed spadkodawcę bez względu na ich wartość i wartość spadku;
 • przyjąć spadek z ograniczeniem odpowiedzialności za długi (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza) – odpowiedzialność spadkobiercy za długi spadkodawcy jest ograniczona tylko do wartości otrzymanego spadku, którego wartość ustalana jest na podstawie spisu inwentarza albo wykazu inwentarza;
 • bądź też spadek odrzucić – spadkobierca traktowany jest jakby nie dożył śmierci spadkodawcy; w takim przypadku konieczność złożenia oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku przechodzi na kolejne osoby uprawnione do dziedziczenia.

Jeśli w ciągu 6 miesięcy od informacji o powołaniu o spadku, spadkobierca nie złoży oświadczenia, będzie to skutkowało przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza, czyli ograniczoną odpowiedzialność za długi spadkodawcy.

Akt poświadczenia dziedziczenia

Notarialny akt poświadczenia dziedziczenia jest obok sądowego orzeczenia o stwierdzeniu nabycia spadku, jedną z dwóch metod pozwalających na stwierdzenie nabycia spadku. Obie te metody posiadają taką samą wagę prawną.

Choć do dziedziczenia nie jest potrzebny akt poświadczenia dziedziczenia ani postanowienie sądowe, ze względów praktycznych warto taką czynność przeprowadzić. Niekiedy, na przykład w przypadku dziedziczenia nieruchomości, tytułu prawnego potwierdzającego dziedziczenie, nie będzie możliwe ujawnienie swego prawa do nieruchomości w księdze wieczystej ani jej sprzedać.

Uzyskanie poświadczenia dziedziczenia drogą aktu notarialnego jest szybsze, niż na drodze sądowej głównie za sprawą znacznie krótszych terminów umówienia spotkania u notariusza niż wyznaczenia termin posiedzenia sądu. Poza tym, termin spotkania u notariusza można dopasować do swojego kalendarza, a o terminie rozprawy sąd po prostu informuje. Na dodatek, po otrzymaniu orzeczenia od sądu należy czekać na jego uprawomocnienie.

Dział spadku

Dział spadku jest czynnością mającą na celu podziału majątku spadkowego i rozdysponowanie go pomiędzy spadkobierców wraz z ewentualnym ewentualnym wyrównaniem wartości otrzymanych części. Tym samym jest ostatni krok na drodze pełnego uregulowania formalności spadkowych i może być dokonany dopiero po stwierdzeniu nabycia spadku poprzez sporządzenie notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia lub przeprowadzeniu sądowego postępowania o stwierdzenie nabycia spadku.

Stwierdzenie nabycia spadku zawarte w akcie poświadczenia dziedziczenia ma na celu potwierdzić osoby wchodzące do grona spadkobierców oraz określić ich udział w spadku, natomiast dział spadku ma na celu zniesienie wspólności majątku spadkowego i konkretnych spadkobierców jako osoby dziedziczące konkretne elementy majątku zmarłego.

Ile wynosi taksa notarialna w sprawach spadkowych

Taksa notarialna pobierana przez notariusza ustalana jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. W przypadku spraw spadkowych, takich jak testament czy akt poświadczenia, taksa notarialna jest bardzo niewielka i ma charakter ryczałtowy. W przypadku działu spadku, honorarium notariusza liczone jest od wartości majątku i wynosi:

 • 100 zł przy wartości do 3000 złotych,
 • 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł przy wartości powyżej 3000 do 10 000 zł,
 • 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł przy wartości powyżej 10 000 do 30 000 zł,
 • 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł przy wartości powyżej 30 000 do 60 000 zł,
 • 1010 zł + 0,4% nadwyżki powyżej 60 000 zł przy wartości powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł,
 • 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł przy wartości powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł,
 • 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, ale nie więcej niż 10 000 zł lub 7500 zł (dla I grupy podatkowej) przy wartości powyżej 2 000 000 zł.

Notariusz określi taksę notarialną na podstawie analizy dokumentów konkretnej sprawy.

Honorarium notariusza obłożone jest 23-procentowym podatkiem PTiU (VAT).

Oceń ten artykuł

Kliknij w gwiazdkę aby ocenić

Ocena 5 / 5. Ilość głosów 2

Na razie nikt nie oceniał. Bądź pierwszy!